Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Uzm. Dr. Sina KARDAŞ

Doğum Tarihi: 12/11/1986

Eğitim Bilgileri

İhtisas: Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi - Üroloji Uzmanlık (2012 - 2017)

Üniversite: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2005 - 2011)

Mesleki Kariyer

2018'den beri Özel Levent Hastanesi - Uzman Doktor

2017 – 2018: Şırnak Devlet Hastanesi - Uzman Doktor (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)

2012 – 2017: Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi - Araş. Gör. Dr.

2011 – 2011: Kahramanmaraş Afşin Toplum Sağlığı Merkezi - Pratisyen Hekim

Mesleki Üyelikleri: Türk Tabipler Birliği, Türk Üroloji Derneği 

Yabancı Dil: İngilizce

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV