Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Ca-125

Kötü huylu yumurtalık tümörlerinde kanda görülen bir belirteç.

Levent Hastanesi TV