Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Dakin-Carrel Çözeltisi

Dış kullanıma özgü ve yeterli bakteri öldürücü etkisi bulunan sodyum hipokloritin yüzde 0,45-0,50'lik sudaki çözeltisi.

Levent Hastanesi TV