Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Fagosit

Çeşitli yapıdaki tanecikleri sitoplazmasında tutabilen ve sindirebilen hücrelerin genel adı (bak. fagositoz).

Levent Hastanesi TV