Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Fagositoz

Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.

Levent Hastanesi TV