Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Rad

Emilen iyonlaştırıcı ışınım dozu birimi, l gr'lîk maddeye 100 erglik enerji taşıyan ışınım miktarıdır.

Levent Hastanesi TV