Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Radarterapi (Kısadalga Tedavisi)

Radar aygıtında kullanılanlara benzer 2GHz frekanslı çok kısa elektrik dalgalarının uygulanmasına dayanan elektrik tedavisi tekniği.

Levent Hastanesi TV