Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

T Hücreleri

T lenfositleri de denir Timüs bezinde yapılırlar ve hücresel bağışıklıkta örıemli rol oynarlar.

Levent Hastanesi TV