Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Vafkuol (Koful)

Değişik tip hücrelerin sitoplazmalannda görülen tek ya da çok sayıda küçük oyuk.

Levent Hastanesi TV