Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Waldeyer Lenf Halkası

Yutak çevresinde bir çeşit savunma engeli oluşturacak biçimde yerleşmiş olan bütün lenf oluşumları.

Levent Hastanesi TV