Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Wassermann Reaksiyonu

Frengi etkeni olan Treponema pallidum'a karşı oluşmuş antikorlan ortaya çıkaran en eski kan testlerinden biri.

Levent Hastanesi TV