Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Yabancılaşma

Ruh hastalannda görülen ilgisizliği (donukluğu) belirtmek için ilk kez 19. yüzyılın başlarında kullanılmış terim.

Levent Hastanesi TV