Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Yadsıma

Olumsuz bulunan kişisel özellikleri, geçmişteki İstenmeyen olayları, kabul edilmesi zor düşünce ya da algıları gerçek duruma ters düşen bîr davranışla bilinç düzeyine çıkaran ruhsal savunma mekanizması.

Levent Hastanesi TV