Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Zar Potansiyeli

Canlı hücrenin içi ve dışı arasında, yani hücre zarının İki yanında bulunan potansiyel farkı.

Levent Hastanesi TV